نمایش همه 12 نتیجه

0 out of 5

خرد جامعه‌شناسی

55,000 تومان
جامعه‌شناسی بینشی است که از دل عقل روشنگری برخاسته است؛ و در عین حال یکی از مهم‌ترین صور تأمل انتقادی در باب این عقل و سویه‌های تاریک و روشن وبیشتر بخوانید
0 out of 5

درآمدی بر فلسفه طب

47,000 تومان
نویسندگان در این کتاب به بررسی تأثیرات فلسفه در علم طب پرداخته‌اند. در این مسیر نویسندگان تأکید می‌کنند که طب اکنون به دوره‌ای از بی‌ثباتی «پارادایمی» وارد شده است؛ به همین دلیل در این عصر همه پزشکان باید تمام اقدامات پیشین خود را بازبینی کنند و نقش و مسئولیت خود را در قبال جامعه و بیمارانشان مورد بررسی قرار دهند....
0 out of 5

درس این قرن

30,000 تومان
همراه با دو گفتار دربارة آزادی و حکومت دموکراتیک گفتگوی جیانکارلو بوزتی با کارل پوپر
0 out of 5

راهنمای کمبریج به اندیشه‌های پوپر

145,000 تومان
کتاب حاضر ترجمة کتاب The Cambridge Companion to Popper ویراستة مشترک جرمی شی‌یرمر و جفری استوک است که انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2016 منتشر کرده مؤلفان مختلفی که عموماًبیشتر بخوانید
0 out of 5

عقلانیت در کنش

53,000 تومان
کتاب حاضر، یکی از مهم‌ترین کتاب‌های سرل است. سرل در این کتاب تلاش کرده است تا تحلیلی از برخی از بحث‌انگیزترین مسائل فلسفی ارائه دهد. مسائلی مانند این‌که کنش ارادی چگونه به وجود می‌آید؛ آیا ما واقعاً دارای اراده آزاد هستیم یا نه؛ چرا کارهایی را انجام می‌دهیم که بد میدانیم؛ و عقلانیت عملی یعنی چه و دارای کدام مؤلفه‌هاست....
0 out of 5

فرهنگ رنسانس در ایتالیا

120,000 تومان
جنبش فرهنگی رنسانس با رجوع به یونان، انسان را در مرکز تأملات فکری و هنری خویش قرار داد و منشأ تحولی شگرف در انسان‌شناسی و فرهنگ باختر زمین شد. خواستگاهبیشتر بخوانید
0 out of 5

فلسفه‌ی تاریخ

100,000 تومان
کتاب حاضر با توجه به خلاء مباحث نظری در عرصة مطالعات تاریخی و فقدان منابع غنی و روزآمد در زمینة فلسفة تاریخ، روش‌شناسی تاریخی و مکاتب تاریخ‌نگاری در محافل علمیبیشتر بخوانید
0 out of 5

مجموعه آثار ارسطو

260,000 تومان
سه جلدی سماع طبیعی (فیزیک) مابعدالطبیعه (متافیزیک) اخلاق نیکوماخوس  
0 out of 5

مرگ سقراط

48,000 تومان
تفسیر چهار رساله افلاطون  
در حال بارگذاری ...