درباره ما

انتشارات طرح نو در سال 1369 تأسیس گردید و  در حوزه‌های علوم انسانی کتاب‌های زیادی منتشر کرد و علاوه بر آن در حوزه‌های ادبیات داستانی و عامیانه ایرانی نیز فعالیت می‌نماید.

در سال 1393 انتشارات طرح نقد نیز به مجموعه اضافه گردید و در حال حاضر بعضی از کتاب‌ها توسط این نشر منتشر می‌شود.

در حال بارگذاری ...